18 sept , 2018

Comenius 2 - Storyline

Comenius

 Sellest sügisest alustas meie kool uut Comenius projekti, millel kena ingliskeelne nimi - Storyline. 3.-6. oktoobrini korraldas koordinaatorkool Rootsist -Åsens skola - partnerkoolidele Eestist, Hispaaniast, Inglismaalt ja Türgist kõigepealt konverentsi ja  kursuse, et aru saada, mida see üldse endast kujutab. Muidugi tahab see pikemat ülevaadet, kuid olgu siinkohal ära toodud lühike seletus. Meetod pärineb Shotimaalt, aastast 1967, mil üks Glasgow pedogoogiline kolledž töötas välja meetodi, kuidas koolis saaks integreerida mitmeid ained nii, et see oleks ühteaegu nii eluline kui vastaks ka kooli õppekavale.  Niisiis on see meetod, mis teatud teema piires kasutab võtmeküsimuste raamistikku, rollinukke ja olukordi, mille käigus tuleb lahendada mitmesuguseid ülesandeid.

Läbisime koolituse teemal"Turg", mis sai ka meie esimese projekti teemaks. 

Loe lisa...

16.okt. 2012

Alustame storyline’i. Juba eile sättisime Eveliniga meisterdamise asjad valmis, õhtul panin sildi peale: Palun, ära puutu! – et hommikul materjalid ikka paika jääks.

Pärast hommikuringi hakkasime asjaga peale.

Loe lisa...

Turulettide valmistamine 16.10

Raamatulett-otsivad tasakaalu katusele. tahavad panna raskusi, et püsiks. Arto ei tööta kaasa, vaatab niisama ringi. Arhe võtab juhtimise oma peale, jagab ülesandeid, pakub ideid. Anabell töötab usinalt ja vaikselt. Arto saab lõpuks raamatu tegemisega hakkama.

Loe lisa...

Storyline`i  õpilaste  kokkuvõte

Mis õpilastele Storyline`i juures meeldis?
Õpilastele meeldis väga turulettide, kaupade ja nukkude meisterdamine. Neile meeldis turgu mängida, olla nii müüja kui ka ostja rollis. Õpilastele meeldis rühmatööd teha.

Mis õpilastele Storyline`i juures ei meeldinud?
Õpilastele ei meeldinud kui rühmakaaslased ei teinud tööd kaasa või segasid teisi.

Mida õpilased enda arvates Storyline´ist õppisid?
Õpilased õppisid lihtsaid nukke tegema. Õpilased õppisid lihtsatest materjalidest turulette valmistama ja neid tasakaalu sättima. Mäng õpetas neile  seda , kuidas turg toimib. Nad said hakkama ostunimekirjade koostamisega ja kaupade hindade määramisega. Nad omandasid oskused kauba müümiseks ja reklaamimiseks. Õpilased õppisid rahasid sorteerima ja kokku lugema. Nad õppisid üksteisega arvestamist ning teiste õpetamist ja abistamist. Jõuti järeldusele, et koos läheb töö kiiremini ja paremini.
Kas õpilased tahaksid veel sellist õppemeetodit kasutada?
Jah, sest õpilastele see väga meeldis.

Mis teemadel tahaksid õpilased veel Storyline`i teha?
Tsirkus, loomaaed, tivoli, müümisteemad, loomadega seotud teemad, majade ehitamine, lasteaed, lennuk, ratsatalu, kunstimüük, kodu, talu, reisilaev, rongijaam.
Õpetajate kokkuvõte

Õpetajatele meeldis meetodi uudsus ja võimalus integreerida mitmeid aineid: emakeelt, matemaatikat, inimeseõpetust, inglise keelt, kunstiõpetust, IKT-d.
Õpetajad õppisid nägema asju erineva nurga alt ja mitmesuguseid muid võimalusi õppimiseks/õpetamiseks.
Õpetajad leidsid, et selline meetod nõuab rohkem aega ja läbimõtlemist kui tavameetodid.
Õpetajad tahaksid Storyline’i jätkata.
           15.10.2012      Motivatsiooni tekitamine. Rootsi muljete jagamine, piltide näitamine Rootsi koolist.  
16.10. Ajurünnak, rühmade moodustamine, müügilaudade valmistamine.
16.10. Lastevanemate koosolek, projekti tutvustamine, praktiline töö.
18.10. Nukkude valmistamine. Rollid.
30.10. Biograafiad, peresuhted.
06.11. Lettide korrastamine ja kauba juurde tegemine.
08.11. Isadepäev. Isad tutvustavad partnerriike.
15.11. Kaubanimekirjade koostamine. Sisseostu- ja väljamüüdihindade tabel.
12.-15.11 Ingliskeelse sõnavara õppimine.
20.11.  Skybi ühenduse testimine hispaanlastega.
20.11. Veebikonverents kõikide projektis olevate õpetajatega.
22.11. Turg. Ostmine-müümine. Oma sissetulekute jälgimine.
23.11. Sissetulekute võrdlemine väljaminekutega. Maksud.
08.12. Kokkuvõtted
28.01.13 Raamatute valmistamine
Koolis8

Sel sügisel alustas Unipiha kool uue Comenius-projektiga. Seekordseks teemaks  õpetamise metoodikat puudutav Storyline  vt. http://unipiha.kambja.ee/comenius

Teine töökoosolek toimus Londonis Dagenhami William Ford Junior School ’is 18.-23. Jaanuaril. Sinna sõitsid projekti koordinaator Eha Jakobson ja õpetaja Evelyn Eensoo. Mälupulgal võtsime kaasa meie kooli pilte ja esitluse läbiviidud projekti kohta. Kohal olid ka teised partnerkoolid Rootsist, Türgist ja Hispaaniast.

 

Loe lisa...

 

 

 

 

Pärast Londoni konverentsi jagasime lastega oma muljeid partnerkoolist, Londonist ja Inlismaast. Slaidiprogramm andis hea visuaalse pildi. Lastel oli palju küsimusi, püüdsime neile vastata, kuid mõned - näiteks üldisemad küsimused Inglismaa kohta - jätsime vastused lastele Internetist otsida. 

 

Uue teema arutelu alustasime siis, kui veebruaris saabus Rootsi koolist uus Storyline'i teemaplaan. Tegime oma plaani, jaotasime ülesanded. Seekord oli meil lisaks teemaprojektile vaja mõelda ka külaliste vastuvõtule, sest mais toimub konverents meie koolis. Otsustasime kõikidele partnerkoolidele valmistada kiletatud rahvusmustrites järjehoidjad, nii et nad saaksid neid jagada oma kooli õpilastele. 

Jarjehoidjad

Järgnevas tabelis on tegevuste ajakava , mille viisime läbi teemal Tsirkus.

Kuupäev Õpilaste tegevus Õpetajate tegevus 
23.01.13 Ajakava koostamine.
24.01 Õpilaste küsimused.                       Londoni koosoleku muljete jagamine, piltide näitamine
17.02. Projekti plaani tõlkimine eesti keelde.
18. 02. Ajurünnak: tsirkuseartistide nimetused. Rühmatöö.   nimekirjade kirjutamine suurtele lehtedele.
20.02. Artistide kirjelduste otsimine Internetist. Juhendamine
25.02. Kollaažid ja nukud artistide kohta.  Juhendamine.
05.03. . Hea esitluse nõuded. Rühmatöö. Materjali ettevalmistamine. Juhendamine.
06.03.  Eesti rahvusmotiivide valimine karpidele ja järjehoidjatele. Juhendamine
06.03. Karakterite kirjeldused. Xixi ja Dixi.  Juhendamine
07.03. Kinkekarpide voltimine. Juhendamine
11.03. Tsirkuseartistide esitlemine Küsimuste esitamine; uues sõnavara kinnistamine.
12.03. Inglisekeelsete terminitega tutvumine. Juhendamine.
15.03. Karakterite vaheliste konfliktide lahendamine. Juhendamine, näidete toomine.
15.03. Esinejate järjekord, etenduste toimunise ajad. Exceli kasutamine. Juhendamine
25.-28.03. Tsirkuse layoudi meisterdamine. Kohtade arv ja paiknemine. Areeni suurus. Juhendamine
02.-05.04. Piletite hinnad. Piletite meisterdamine. Juhendamine
08.04. Reklaamlausete väljamõtlemine ja esitamine. Juhendamine, näidete toomine.
10.04. Tsirkusetelgi joonistamine. Juhendamine, näidete toomine.
15.-17. 04 Järjehoidjate meisterdamine. Juhendamine
22.-26. 04. Oma esinemiskava koostamine. Juhendamine, näidete toomine.
29.04. Rühmatööde esitlemine Kiitmine, tänamine.
2.05-17.05. Kava harjutamine. Kingituste meisterdamine

Juhendamine.

 

Vaata pilte ka!

Ajurynnak

 

Arvest

Pilet1

 

 

 

Kylalised

Pyramiid

Sügis 2013 on meie oma projekti päralt. Ühel päeval saabus meile kiri Järvevanalt.

Kiri

Sellega tuli midagi ette võtta.

Ajurynnak

Ja siin on meie tegevus.

9. sept  Pangodi järvevana saadab ussimaarjapäeval rästikuga lastele kirja. Kirjas kurdab vanake, et ta mälu on halvenenud ja ta ei tunne enam hästi looduses kasvavaid taimi. Ta palub lastelt abi.

10. sept Lapsed loevad kirja ja pakuvad välja, mida järvevanale võiks meelde tuletada ja õpetada. Õpilased jagunevad kolme rühma- puud, põõsad ja rohttaimed. Igas rühmas 1,2,3 ja 4.klassi õpilane. Rühmajuht 4.klassist.

10.-13. Sept õpilased teevad kodus iseseisvalt tööd ja otsivad oma taimede kohta materjali raamatutest ja Internetist.

16. sept õpilased pildistavad oma taimi.

20. sept õpilased kannavad teistele ette oma kirjutised puudest. Nii õpilased kui õpilased kuulavad ja hindavad tehtud töid. Selgub et paljudel tuleb oma tööd lihtsamaks teha, sest liiga palju on raskeid ja tundmatuid sõnu.

25. sept õpilased teevad oma jutukesed lihtsamaks.

27. sept õpilased teevad klassis individuaalselt tööd ja otsivad raamatutest rahvapärimusi, mõisatusi ning taimede kasutusalasid inimeste poolt.

10.-18.okt õpilased teevad joonistus- ja kleepimistöö oma taimedest. Ühistööna valmib tehtud töödega kaunistatud informatsioonirikas kast.

Laste tehtud pildid:

Pihl

Leht

Pihlakas

Saar

 

Meie kõige viimane projekt EUROOPA

Panen siia kõigepealt mõned pildid, nende järele tegevused ja ajakava. Uudne on viimase projekti

puhul see, et kirjutasime välja ka seotuse õppekavaga. 

Euroopa

Lipud

Lipud ja riigid paika!

Esitlus

Esitlus

Reisplaanid

Mida me siit Prantsusmaa kohta leiame?

Pered

Kes meie peres on?

Pered1

Vaidlused! Vaidlused!

Videokonv

Videokonverents

Mirjam

Mirjam Shveitsist tutvustab meiel oma maad läbi puslede.

Isikutunnist

Perekond Piibemaa

Pere2

Perekond Põder

Pere3

Perekond Tuliraud

Paarist

Reisi eelave

                                         Tegevused ja ajakava.

 

Õpilaste tegevused Õpetajate tegevused Seotus õppekavaga
31.jaan video vaatamine, laulu kuulamine Euroopa riikidest; Euroopa riikide ja pealinnade nimetamine, külastatud Euroopa riikide nimetamine Õpetajad on välja otsinud Euroopat tutuvustavad videod, vajalikud EL riikide kaardid, õpetajad küsitlevad õpilasi suuliselt külastatud Euroopa riikide kohta võõrkeelse muusika kuulamine; video abil; õppevideo kasutamine Euroopa tutvustamiseks; jutustamine ja mõtete terviklik väljendamine; jutustab suuliselt etteantud teemal; oskab teisi kuulata; nimetab Euroopa riike ja nende pealinnu
Õpilaste jagamine perekondadesse Õpetajad on eelnevalt õpilased rühmadeks jaganud õppida koostööd tegema ja kogeda koos tegutsemise vajalikkust ning kasulikkust.
Perekonnaliikmed mõtlevad välja oma tegelaskuju-nimi, vanus, töökoht, välimus, joonistavad oma portree, kirjutavad omna iseloomustuse Õpetajad juhendavad ja  perekondi töös-tegelaskujude vanuse määramisel, portree joonistamisel ja pereplakati kujundamisel annavad nõuandeid kirjeldadab inimest, oma väljamõeldud tegelaskuju; loob lihtsa kirjeldava teksti;  joonistab portreed;õpivad üksteisega arvestamist, kokkulepete sõlmimist, kannatlikkust.
Õpilased tutvustavad oma perekondi teistele õpilastele. Lisaküsimuste esitamine perekondadele esinemisoskuse arendamine; oma töö esitamisoskuse arendamine
10.veebr Külaline Sveitsist; Sveitsi traditsioonidega, toitudega, muusikaga ja spordialadega tutvumine Õpetajad abistavad töödes. Õpetavad pabeririba lihtsat kolmeks võrdseks osaks voltimist. Õpetavad kasutama kaarti ja atlaseid info leidmiseks, toetavad rühmajuhte ja annavad nõu töö paremaks organiseerimiseks; pööravad tähelepanu õigekirjavigadele riikide nimedes ja pealinnades. kasutab kaarti ja atlast info leidmiseks;  näitab objekte seinakaardil; voldib ja jagada pabeririba võrdse suurusega osadeks;oskab korrketselt teha ärakirja; suudab leida oma töös vead ja parandab need; saab tagasisidet ja kasutab seda oma töö parandamiseks
17.veebr Euroopa Liidu riikide lipikute tegemine Ristküliku sablooni tegemise soovitus rühmajuhtidele, joonestab joonlaua abil antud suurusega ristkülikut; tunneb mõõtühikut cm.;kasutab sablooni ristküliku joonestamisel; täpne mahajoonistus; oskab oma tööd korraldada ja tööülesandeid täita
Euroopa plakatite koostamine-kujundamine, siltde võrdne jagamine lehepoolte vahel, pealkirja suurus ja selle sättimine lehele, tähestiku tundmine riikide järjestamiseks suure plakati kujundamisele annavad soovitusi. kujundab ja vormistab oma töö; valib õige kirjasuuruse, tunneb tähestikku; sõlmib kokkuleppeid ja arvestab teiste rühmaliikmetega;
25.veebr Euroopa plakatite tutvustamine, Euroopa riikide ja pealinnade näitamine kaardil Õpetajad küsivad EL riike ja pealinnu õpilastelt. esinemisoskuse arendamine, Euroopa riikide ja pealinnade tundmine, kaardilt info leidmine, riigi lippude tundmine
MS Exceliga riikide andmete sisestamine, Internetist vajaliku info leidmine oma riikide kohta Õpetajad juhendavad õpilasi MS Exceli kasutamisel kirjasuuruse muutmine, taustavärvi lisamine, tabeli ääriste tegemine, vormistamine MSExceliga töötama õppimine; Internetist vajalike veebilehtede ja info leidmine; märksõnade kasutamise oskuse arendamine
13.märts Õpilased teevad oma riikide vaatamisväärsustest mõistekaarte Spiderscribega. Spiderscribe`iga töötamise õppimine ja tesite õpilaste õpetamine Õpetajad juhendavad Spiderscribega töötamisel Spiderscribe`ga töötama õppimine-e-tehnoloogiate kasutamine õppetööks; teabe otsimine erinevats allikatest
27.märts Videokonverents Rootsi õpetaja ja õpilastega-ingliskeelse teksti kuulamine, tõlkimine ja inglisekeelsetele küsimustele vastamine, oma projektitöö tutvustamine Õpetajad panevad valmis Skype ja projektori, aitavad lastele juttu tõlkida. võõrkeelse teksti kuulamine ja tõlkimine; võõrkeelsete küsimuste kirjalik ja suuline moodustamine; võõrkeelse teksti suuline esitamine oma töö tutvustamiseks;
3.apr Isikutunnistuste tegemine-info kirjutamine õigetesse lahtritesse, sünniaasta arvutamine, elukoha määramine, pildi otsimine kataloogidest, kleepimine tugevale alusele. Õpetajad annavad ette valmis isikutunnistuse blanketi. Annavad nõu lahtrite täitmisel, õpetavad piltide otsimist ja õiges suuruses väljalõikamist. ilusa käekirja harjutamine, suuliste ja kirjalike juhiste järgimine; aastaarvudega arvutamine; aadressi õige kirjutamine, suure ja väikese algustähe tundmine kohanimede kirjutamisel; etteantud suurusega pildi lõikamine; pildi korrektne ja puhas väljalõikamine ajakirjast.
4.apr Külaline Sveitsist; Sveitsi traditsioonidega, toitudega, muusikaga ja spordialadega tutvumine Õpetajad aitavad tõlkida võõrkeelse teksti kuulamine ja tõlkimine;
7.apr reisibüroost reisi otsimine-hinna järgi valimine, pere reisi kogumaksumuse arvutamine, reisi aja kirjapanek-kõikidel rühmadel Põhjamaad( Rootsi, Norra, Taani) Õpetajad annavad ette resibüroode nimesid, aitavad valida reisi Interneti kasutamine info leidmiseks; eurodega arvutamine; kuupäevade ja kalendri tundmine; ajalise kestvuse arvutamine; leitud info vormistamine lehele.
21.apr reisikindlustuse tegemine, pere eelarve arvutamine Õpetajad abistavad eisikindlustuse e-blanketi täitmisel; õpetajad aitavad pere eelarvet kokku panna. Interneti kasutamine info leidmiseks; eurodega arvutamine 100 piires; MSExceli summa arvutamise funktsiooni kasutamine; teksti lugemisoskuse arendamine
22.apr-12. mai vaatamisväärsuste kohta kirjutamine; vaatamisväärsuste jagamine rühmaliikmete vahel. Kokkuvõtted. Õpetajad juhendavad Internetist info otsimine; lühikirjelduse koostamine

Unipiha Algkool | Pangodi küla, Kambja vald, 62017 TARTUMAA | tel (+372) 741 1838 | e-post: unipiha@kambja.ee